Plan zebrań Zarządu na rok 2015


1. Zebrania Zarządu w I kwartale 2015 r.

2. Zebrania Zarządu w II kwartale 2015 r.

3. Zebrania Zarządu w III kwartale 2015 r.

4. zebrania Zarządu w IV kwartale 2015 r.

Tematyka zebrań :

  1. Sprawy bieżące
  2. Relacje z uczestnictwa w posiedzeniach ZG PZITB, konferencji
  3. Podejmowanie uchwal
  4. Organizacja kursów na upr. b ud.- zatwierdzanie, uchwały, itp.
  5. Współpraca z Oddziałami w Toruniu i Inowrocławiu, spotkania wyjazdowe