Życzenia…


Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i szczęścia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zarząd PZITB
Oddział Bydgoszcz

Konferencja RYZYKO 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu
RYZYKO. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Cyklem naszych Konferencji interesują się teoretycy i praktycy życia gospodarczego z Polski i Zagranicy, stąd językiem konferencji jest język polski i angielski.

Do udziału w Konferencji zapraszamy obok teoretyków także „RYZYKUJĄCYCH” w praktyce gospodarczej – spotykamy się, aby wzbogacać sztukę zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Tegoroczna konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na rolę menedżera ryzyka jako specjalisty w zakresie predykcji zagrożeń, wynikających z podejmowania projektów wewnętrznych i zewnętrznych (np. inwestycje budowlane) jak też przewidywania środków zaradczych. Potrzebne jest też ciągłe doskonalenie narzędzi zarządzania ryzykiem.

Zachęcamy do udziału w dyskusji w toku obrad konferencyjnych, przedstawienia swoich rozważań teoretycznych, doświadczeń oraz wyników przeprowadzonych badań w formie referatów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą wydrukowane w monograficznym zbiorze artykułów (rozpatrywane będą jedynie teksty referatów uczestników konferencji i artykuły sponsorowane).

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie internetowej sites.google.com/site/ryzyko2017