[Artykuł] Podstawy zrównoważonego budownictwa

Budownictwo odgrywa ogromną rolę w naszym społeczeństwie, wpływając na nasze środowisko, zdrowie i jakość życia. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na zrównoważone budownictwo, które stawia na harmonię między potrzebami ludzkimi a ochroną środowiska. Jest to podejście, które kładzie nacisk na efektywność energetyczną, minimalizację odpadów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ochronę przyrody. Przyjrzyjmy się zatem znaczeniu zrównoważonego budownictwa i temu jak może ono kształtować naszą przyszłość.

czytaj więcej…

[Ogłoszenie] Seminarium naukowo-techniczne: „Nieruchomość w realiach zmieniających się przepisów”

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy zapraszają do udziału w seminarium naukowo-technicznym nt. Nieruchomość w realiach zmieniających się przepisów.

W trakcie seminarium omówione będą wybrane aspekty zarządzania infrastrukturą miejską i pozamiejską, które wiążą się z rozgraniczeniem nieruchomości, zmianą wartości gruntów oraz sieciami uzbrojenia terenu. Seminarium skierowane jest do studentów Politechniki Bydgoskiej, uczniów szkół średnich oraz praktyków, których zainteresowania oraz działalność zawodowa obejmują powyższą tematykę.

czytaj więcej…