Komisja Nauki PZITB Oddziału w Bydgoszczy

 • Komisja Nauki PZITB Oddziału w Bydgoszczy reaktywowała swoją działalność pod przewodnictwem prof. UTP dr hab. inż. Jadwigi Bizon-Góreckiej.


 • Informacje o 63 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB:

  63 Konferencja Naukowa w Krynicy Zdroju odbędzie się w dniach 17-22 września 2017 r. Obejmuje część problemową: innowacyjne wyzwania techniki budowlanej oraz część ogólną: problemy naukowe budownictwa.

  Organizatorem tegorocznej konferencji w Krynicy jest Instytut Techniki Budowlanej, e-mail: krynica2017@itb.pl. Szczegółowe informacje na stronie: www.krynica2017.itb.pl.

  Ważne terminy:
  10.03.2017 – zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów na karcie zgłoszenia i elektronicznie.
  15.03.2017 – przesłanie referatów wraz z płytą CD na część ogólną do Komisji Nauki właściwych oddziałów PZITB.

  Oddział PZITB w Bydgoszczy, także Komisja Nauki PZITB Oddziału bydgoskiego posiada siedzibę w budynku NOT w Bydgoszczy pod adresem: ul. B. Rumińskiego 6, pok. 108, 85-030 Bydgoszcz, www.pzitbbydgoszcz.pl.
  Artykuły kierować na adres Komisji Nauki Oddziału w Bydgoszczy (wersja papierowa) względnie elektronicznie na adres e-mail: pzitbbydg@outlook.com lub: jadwiga.bizon@wp.pl na ręce przewodniczącej Komisji Nauki PZITB O. Bydgoszcz: prof. UTP dr hab. inż. Jadwigi Bizon-Góreckiej.


 • Komisja Nauki PZITB Oddziału w Bydgoszczy kontynuuje swoją działalność w kadencji 2020- 2024 pod przewodnictwem dr hab. inż. Jadwigi Bizon-Góreckiej, prof. uczelni.


 • Komisja Nauki PZITB Oddziału w Bydgoszczy kontynuuje swoją działalność w kadencji 2024- 2028 pod przewodnictwem dr hab. inż. Jadwigi Bizon-Góreckiej, prof. uczelni.