Medal Honorowy PIIB dla naszego członka

Pod koniec czerwca br. odbył się XVIII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednym z punktów głównych tego wydarzenia było wręczenie medali i wyróżnień PIIB. Wśród wyróżnionych znalazł się zasłużony członek naszego stowarzyszenia.

Medal Honorowy PIIB otrzymał kol. Andrzej Myśliwiec.

Zbigniew Mitura i Andrzej Myśliwiec otrzymują Medale Honorowe PIIB. Źródło: piib.org.pl

Odznaczonemu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!