Międzynarodowa konferencja CEPPIS 2018 – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS), która odbędzie się 12 września 2018 r. w Bydgoszczy.

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem współorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.

Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest budownictwo w XXI wieku – wyzwania i ryzyko. Propagowanie najefektywniejszych metod osiągania celów gospodarczych stanie się jak co roku celem głównym tego wydarzenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

WYDARZENIE JEST CZĘŚCIĄ OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU INŻYNIERA BUDOWNICTWA (2018 European Year of Civil Engineers)

Miejsce i termin:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Regionalne Centrum Innowacyjności, Sala C-8,

al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
MAPA

12 września br. (środa), godz. 8:00

Współorganizatorzy:

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT),

Partnerzy:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (KUPOIIB)
Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – European Council of Civil Engineers (ECCE)

Patronat:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – honorowy patronat
Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski – honorowy patronat

Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie: www.ceppis.pl