Nagrody PZITB

Wielu naszych członków  za swoją pracę społeczną zostało wyróżnionych odznaczeniami Państwowymi oraz ZŁOTYMI ODZNAKAMI HONOROWYMI PZITB, ZŁOTYM ODZNACZENIEM HONOROWYM NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ (NOT) i Medalami Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ale szczególnie sobie cenią HONOROWĄ ZŁOTĄ ODZNAKĘ Z DIAMENTEM PZITB, którą otrzymali:

 • Andrzej Myśliwiec
 • Jan Preus
 • Grażyna Staroń
 • Henryk Latoś
 • Danuta Świtalska
 • Krystyna Wolańska-Koperska
 • Franciszek Szypliński
 • Teresa Warsicka
 • Michał Spinek
 • Wojciech Przesławski
 • Andrzej Mańkowski