[Ogłoszenie] Seminarium naukowo-techniczne: „Nieruchomość w realiach zmieniających się przepisów”

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy zapraszają do udziału w seminarium naukowo-technicznym nt. Nieruchomość w realiach zmieniających się przepisów.

W trakcie seminarium omówione będą wybrane aspekty zarządzania infrastrukturą miejską i pozamiejską, które wiążą się z rozgraniczeniem nieruchomości, zmianą wartości gruntów oraz sieciami uzbrojenia terenu. Seminarium skierowane jest do studentów Politechniki Bydgoskiej, uczniów szkół średnich oraz praktyków, których zainteresowania oraz działalność zawodowa obejmują powyższą tematykę.

Miejsce: Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Budynek: Auditorium Novum, aula B
Data: 25 maja 2023 r.
Godzina: 9.00

Udział w seminarium jest bezpłatny.

PLAKAT:

PROGRAM:
Program seminarium