[Ogłoszenie] Seminarium naukowo-techniczne nt. Rola i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej w budownictwie

W dniu 27 września 2023 r. na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbędzie się seminarium naukowo-techniczne nt. Rola i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej w budownictwie, którego głównymi pomysłodawcami są członkowie bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Seminarium ma na celu określenie zasad poprawnej współpracy między uczestnikami procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza między kierownikiem budowy (robót), inwestorem i geodetą. Podczas seminarium będzie omówiona między innymi problematyka dotycząca aspektów prawnych i technicznych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu. Będą przedstawione informacje związane z istotą funkcjonowania bazy znaków geodezyjnych, systemem zarządzania oraz ich ochroną. Zapraszamy do czynnego udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego przewidziano bezpośrednią wymianę doświadczeń i informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu opracowania standardów poprawnej i efektywnej współpracy.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w seminarium.

– Komitet Organizacyjny Seminarium

Organizatorzy:
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Miejsce:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek Auditorium Novum – aula B

Data:
27 września 2023 r., godz. 9.00

Więcej informacji: Strona wydarzenia

Seminarium - Broszura