Statut

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA z siedzibą w Warszawie

Statut uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku
przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie Warszawa 2009

Spis treści


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

IV. STRUKTURA PZITB

V. NACZELNE WŁADZE PZITB

VI. ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB

IX. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB

Pobierz statut w formacie PDF
Pobierz statut w formacie PDF