Szkolenia

ORGANIZUJEMY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

KORZYŚCI:

 • wysoka zdawalność (90% w sesji jesiennej)
 • materiały niezbędne do opanowania wiedzy
 • zajęcia prowadzone przez specjalistów ze specjalnościami objętymi egzaminem.

WAŻNE INFORMACJE:

 • czas trwania kursu: 60 godzin (piątek 16.15-18.40, sobota 8.00-15.25)
 • koszt kursu: 1600 zł
 • konto: 19 1240 6478 1111 0000 4947 6961 z dopiskiem Kurs – uprawnienia budowlane
 • rozpoczęcie zajęć:
 • 5 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (piątek), godz. 16.00

 • miejsce: Bydgoski Dom Technika, ul. K. Gotowskiego 6, Bydgoszcz, (sala 209).

Kurs można opłacić w dwóch ratach:

 • I ratę w wysokości 900 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie biura PZITB
 • II ratę w wysokości 700 zł do 27.10.2018 r.

Wpłaty można również dokonać w kasie biura PZITB we wtorki i czwartki w godz. 13.00-17.00 lub w dni zjazdowe (Bydgoski Dom Technika, ul. K. Gotowskiego 6, Bydgoszcz, I piętro, pokój nr 108).

KONTAKT:

Biuro Oddz. PZITB, wtorek i czwartek 13.00 – 17.00
kierownik kursu – codziennie od 8.00 do 20.00, tel. 603 409 538
e-mail: janpreus@wp.pl, pzitbbydg@outlook.com
WWW: pzitbbydgoszcz.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KURSU:


Nie zdaję egzaminu na uprawnienia budowlane, ale prowadzę firmę budowlaną. Czy mogę uczestniczyć w kursie?

Kiedy kończą się kursy?

Nie mam potwierdzenia od Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o dopuszczeniu mnie do egzaminu. Czy w tej sytuacji mogę zapisać się na kurs?

Czy opłata, którą wniosę za zajęcia nie przepadnie w momencie, kiedy nie zostanę dopuszczony do egzaminu?


 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY