Uchwały

UCHWAŁA NR 61/136/2015 z dnia 22.05.2015 r.

„Zarząd Oddziału PZITB w Bydgoszczy zatwierdza rozliczenie kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane, który odbywał się w dniach 21.03.-09.05.2015 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 62/137/2015 z dnia 07.09.2015 r.

„Zarząd Oddziału PZIT w Bydgoszczy uchwala nową stawkę godzinową wynagrodzenia wykładowców, na organizowanych kursach w wysokości 120 zł brutto/godz.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 63/138/2015 z dnia 05.11.2015 r.

„Zarząd Oddziału PZIT w Bydgoszczy uchwala przekazanie do NOT-u kwoty w wysokości 1000 zł na tablicę upamiętniającą p. Szylmana.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 64/139/2015 z dnia 05.11.2015 r.

„Zarząd Oddziału PZIT w Bydgoszczy uchwala utworzenie strony internetowej PZITB O/ Bydgoszcz, z uwzględnieniem Koła Młodych, oraz odpłatność za tę usługę w wysokości ok. 1500,00 zł brutto. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 65/140/2015 z dnia 05.11.2015 r.

„Zarząd Oddziału PZIT w Bydgoszczy uchwala podwyższenie odpłatności za udział w organizowanych kursach przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane, do kwoty 1500,00 zł brutto. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 66/141/2015 z dnia 05.11.2015 r.

„Zarząd Oddziału PZIT w Bydgoszczy uchwala zakup ok. 40 biletów, za cenę 180 zł/szt., do Opery Nova na koncert sylwestrowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 67/142/2015 z dnia 05.11.2015 r.

”Zarząd Oddziału PZITB w Bydgoszczy przyjmuje i zatwierdza rozlicznie kursu na uprawnienia budowlane organizowanego w dniach 03.10.-14.11.2015 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 68/143/2015 z dnia 05.11.2015 r.

”Zarząd Oddziału PZITB w Bydgoszczy uchwala stawkę wydatków, w wysokości 25,00 zł brutto/osobę, na zorganizowanie spotkania świątecznego – zebrania ogólnego, w dniu 17.12.2015 r. o godz. 17.00.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

UCHWAŁA NR 69/144/2015 z dnia 05.11.2015 r.

Zarząd Oddziału PZITB w Bydgoszczy podejmuje decyzję o przyjęciu 6 nowych członków:

  • Pani Agnieszka Karepin
  • Pani Wiesława Wrzesień
  • Pani Agnieszka Glapińska
  • Pan Wojciecha Sienkiewicz
  • Pan Szymona Kardelski
  • Pan Kamil Stodolny

w poczet nowych członków naszego Stowarzyszenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.