Wyjazd szkoleniowy do PERI Polska

Szanowni Państwo!

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy organizuje 14.11.2019 r. wyjazd szkoleniowy do PERI Polska.

Wyjazd autokarem planowany jest ok. 6:00 z Bydgoszczy, ul. Gotowskiego 6, natomiast powrót do Bydgoszczy ok. 20:00.

Grupa docelowa: członkowie PZITB, a także niestowarzyszeni: projektanci, kierownicy budowy, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inspektorzy bhp i wszyscy inni zainteresowani kwestiami bezpiecznego wykonania deskowania na budowie.

Koszt uczestnictwa: 250,00 zł

Numer konta bankowego: 19 1240 6478 1111 0000 4947 6961 z dopiskiem: Szkolenie PERI

Organizator: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

W ramach opłaty zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie, wyżywienie.

UWAGA! Wszystkim uczestnikom szkolenia zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa.

Wprowadzono limit miejsc – decyduje kolejność wpłat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNY JEST TUTAJ