Zaproszenie na konferencję CEPPIS – 22 maja 2019 r.

International Conference
Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions

 

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA serdecznie zaprasza do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS).

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, które decyzją nr 2/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.

Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest Circular Economy w budownictwie. Propagowanie efektywniejszego gospodarowania zasobami w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych, opartego o regułę obiegu zamkniętego stanie się celem głównym tego wydarzenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

WYDARZENIE JEST OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM:
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – PIOTRA CAŁBECKIEGO,
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY – RAFAŁA BRUSKIEGO

Miejsce i termin:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Budynek główny, Aula A-6,
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
22 maja 2019 r. (środa), rejestracja 8:00-9:00, otwarcie konferencji 9:00

Współorganizatorzy:
• Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
• Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
• Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

Patronat:
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – honorowy patronat,
• Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski – honorowy patronat.

Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie: www.ceppis.pl