Zarząd

Przewodnicząca: Jadwiga Bizon-Górecka

Zarząd Oddziału:

 • Jan Preus (wiceprzewodniczący)
 • Wiesława Wrzesień (sekretarz)
 • Henryk Latoś (skarbnik)
 • Andrzej Myśliwiec (członek)
 • Danuta Świtalska (członek)
 • Jarosław Górecki (członek)

Komisja rewizyjna:

 • Wojciech Przesławski (przewodniczący)
 • Krystyna Koperska-Wolańska (członek)
 • Teresa Wasicka (członek)

Sąd Koleżeński:

 • Renata Staszak (przewodnicząca)
 • Henryk Pączek (członek)
 • Członek PZITB

Komisja Odznaczeń:

 • Danuta Świtalska (przewodnicząca)
 • Franciszek Szypliński
 • Krystyna Koperska-Wolańska