Organy PZITB Oddział Bydgoszcz

SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW PZITB W KADENCJI 2024-2028

Przewodniczący: Jarosław Górecki

Zarząd Oddziału:

 • Marcin Tryka (wiceprzewodniczący)
 • Aleksandra Rosiak (sekretarz)
 • Tomasz Guzy (skarbnik)
 • Jadwiga Bizon-Górecka (członek)
 • Ewa Górecka (członek)
 • Andrzej Myśliwiec (członek)
 • Wojciech Przesławski (członek)
 • Wiesława Wrzesień (członek)

Komisja rewizyjna:

 • Krystyna Koperska (przewodnicząca)
 • Zuzanna Olech (członek)
 • Barbara Szmelter-Paluszkiewicz (członek)

Sąd Koleżeński:

 • Renata Staszak (przewodnicząca/-y)
 • Teresa Warsicka (członek)

Komisja Nauki

 • dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka (przewodnicząca)
 • dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz (członek)
 • dr inż. Jarosław Górecki (członek)

SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW PZITB W KADENCJI 2020-2024

Przewodnicząca: Jadwiga Bizon-Górecka

Zarząd Oddziału:

 • Jarosław Górecki (wiceprzewodniczący)
 • Marta Maciaszek (sekretarz)
 • Wojciech Przesławski (skarbnik)
 • Andrzej Myśliwiec (członek)
 • Danuta Świtalska (członek)
 • Marcin Tryka (członek)
 • Wiesława Wrzesień (członek)
 • Anna Żmuda (członek)

Komisja rewizyjna:

 • /wkrótce/ (przewodnicząca/-y)
 • /wkrótce/ (członek)
 • /wkrótce/ (członek)

Sąd Koleżeński:

 • /wkrótce/ (przewodnicząca/-y)
 • /wkrótce/ (członek)
 • /wkrótce/ (członek)

Komisja Odznaczeń:

 • /wkrótce/ (przewodnicząca/-y)
 • /wkrótce/ (członek)
 • /wkrótce/ (członek)

SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW PZITB W KADENCJI 2016-2020

Przewodnicząca: Jadwiga Bizon-Górecka

Zarząd Oddziału:

 • Jan Preus (wiceprzewodniczący)
 • Wiesława Wrzesień (sekretarz)
 • Henryk Latoś (skarbnik)
 • Andrzej Myśliwiec (członek)
 • Danuta Świtalska (członek)
 • Jarosław Górecki (członek)

Komisja rewizyjna:

 • Wojciech Przesławski (przewodniczący)
 • Krystyna Koperska-Wolańska (członek)
 • Teresa Wasicka (członek)

Sąd Koleżeński:

 • Renata Staszak (przewodnicząca)
 • Henryk Pączek (członek)
 • Członek PZITB (członek)

Komisja Odznaczeń:

 • Danuta Świtalska (przewodnicząca)
 • Franciszek Szypliński (członek)
 • Krystyna Koperska-Wolańska (członek)