Zmarł Franciszek Szypliński [*]

Serdeczne współczucie Rodzinie Zmarłego składają koleżanki i koledzy
oraz Zarząd Oddziału PZITB w Bydgoszczy.

 

Wspomnienie:

Franciszek Szypliński – ur. w 1932 roku w Karbowie. W 1987 roku otrzymał Odznakę Honorową „Za zasługi dla Miasta Bydgoszczy”. Czynny członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Bydgoszczy. Jego ciągła aktywność zawodowa i społeczna w ramach Stowarzyszenia przyczynia się do jego utrzymania i rozwoju w Bydgoszczy. Pan Franciszek Szypliński otrzymał Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 1998 roku.

Źródło