Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy wszystkich członków na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz 16.30 w pierwszym i o godz. 16.45 w drugim terminie, w sali 202 na II piętrze Bydgoskiego Domu Technika w Bydgoszczy.

Sprawozdanie z działalności PZITB Oddział w Bydgoszczy przygotuje Sekretarz Z/O PZITB na Zebranie Z/O w dniu 25.02.2016 r., godz. 14.00. Analogicznie sprawozdania przedłożą Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Odznaczeń.
Z/O PZITB w Bydgoszczy