UWAGA – zmiana adresu!

Biuro Oddziału w Bydgoszczy
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
informuje, że nastąpiła zmiana adresu pocztowego

przed zmianą: przy ul. B. Rumińskiego 6
po zmianie: przy ul. K. Gotowskiego 6.

Aktualny adres oddziału PZITB w Bydgoszczy jest następujący:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Bydgoszczy
85-030 Bydgoszcz,
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6