Działalność

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zajmujących się problematyką budowlaną.
Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Prawne podstawy naszej działalności, cel i sposób działania, prawa i obowiązki członków, sposób wyboru władz Związku zawarte są w Statucie PZITB.

Wykonujemy:

  • ekspertyzy budowlane
  • kosztorysy robót budowlanych
  • wyceny nieruchomości
  • kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Organizujemy kursy:

  • BIM w budownictwie
  • kosztorysowania
  • przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane

Udzielamy porad z zakresu Ustawy Prawa Budowlanego.