Galeria z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

W dniu 31.03.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału PZITB w Bydgoszczy. Na spotkaniu dokonano wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB w Bydgoszczy, którym jednogłośnie została wybrana Kol. Jadwiga Bizon-Górecka oraz władz Oddziału PZITB w Bydgoszczy (delegatów i zastępców delegatów na KZ PZITB w Olsztynie, delegata do FSNT-NOT).

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym odbyło sie zebranie, na którym ukonstytuowały się władze Oddziału PZITB w Bydgoszczy.

Zarząd Oddziału PZITB w Bydgoszczy
Jadwiga Bizon-Górecka – Przewodnicząca
Jan Preus – Wiceprzewodniczący
Wiesława Wrzesień – Sekretarz
Henryk Latoś – Skarbnik
Andrzej Myśliwiec – członek
Jarosław Górecki – członek
Danuta Świtalska – członek

Komisja Rewizyjna
Wojciech Przesławski – Przewodniczący
Krystyna Wolańska-Koperska członek
Teresa Warsicka – członek

Sąd Koleżeński
Renata Staszak – Przewodnicząca
Henryk Pączek – członek
Ewa Pikuła – członek

Delegatami na Krajowy Zjazd PZITB zostali wybrani:
Jadwiga Bizon-Górecka
Andrzej Myśliwiec

Zastępcami delegatów na Krajowy Zjazd PZITB zostali wybrani:
Jarosław Górecki
Wojciech Przesławski

Delegatem do Bydgoskiej Rady NOT został wybrany Andrzej Myśliwiec.

Na wniosek Z/O PZITB za wkład pracy społecznej na rzecz stowarzyszenia docenieni zostali przez ZG PZITB W-wa.
Honorową Złotą Odznakę z diamentem PZITB otrzymali:

 1. Teresa Warsicka
 2. Michał Spinek
 3. Wojciech Przesławski
 4. Andrzej Mańkowski

Honorową Złotą Odznakę PZITB otrzymali:

 1. Hanna Pietrak
 2. Jerzy Orlikowski

Honorową Srebrną Odznakę PZITB otrzymał:

 1. Eugeniusz Małkowski

Medalem ZA ZASŁUGI DLA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNYCH W BYDGOSZCZY zostali uhonorowani:

 1. Meller Mirosław
 2. Orlikowski Jerzy
 3. Mańkowski Andrzej
 4. Małkowski Eugeniusz
 5. Spinek Michał
 6. Anklewicz Władysław
 7. Piotrowski Czesław