Nowe kierownictwo KUPOIIB

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że przewodniczącą Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej OIIB w kadencji przypadającej na lata 2018-2022 została nasza koleżanka, członkini Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa mgr inż. Renata Staszak

Ponadto w wyniku wyborów XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego KUPOIIB (14 kwietnia 2018 r.) członkiem Rady Okręgowej zostali inni przedstawiciele PZITB: dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka i mgr inż. Jacek Kołodziej. Nasze koleżanki i koledzy znaleźli się także w innych organach statutowych Izby.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej działalności!