Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy bydgoskiego oddziału PZITB – 5 marca 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Bydgoszczy, w kadencji 2016 – 2020.

Dnia 5 marca 2020 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy bydgoskiego oddziału PZITB. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Oddziału. Na wniosek Komisji Rewizyjnego Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium. Zjazd wybrał nowe władze w Oddziale, które zostaną przedstawione po ukonstytuowaniu się poszczególnych organów.

Sprawozdanie2016_2020