Uprawnienia budowlane (NOWE! kurs – AKTUALIZACJA)

Ogłaszamy najbliższy termin rozpoczęcia kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane: 17 październia 2020 r..

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane. Po raz kolejny Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy organizuje nabór na ten kurs w specjalnościach określonych w Ustawie Prawo Budowlane. To duże przedsięwzięcie, dlatego zaprosiliśmy do prowadzenia zajęć specjalistów ze specjalnościami objętymi egzaminem. Potrafią oni łączyć wiedzę z długoletnim doświadczeniem.

Potrafią też tę wiedzę dobrze przekazać. Wśród nich jest architekt, specjaliści od ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, od zabezpieczeń elektroenergetycznych, od urządzeń i instalacji wodnokanalizacyjnych. Będą mieli Państwo okazję realizacji zajęć z radcą prawnym, inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, geodetą od prawa geodezyjno-kartograficznego, a także inspektorem państwowego nadzoru budowlanego. Podczas zajęć wraz ze specjalistami będą mogli Państwo wyjaśniać trudne zagadnienia i rozwiązywać problemy. A wszystko po to, aby pomóc Państwu zdać egzamin.
Całość staramy się organizować tak, aby na zajęciach panowała twórcza atmosfera i jak największa możliwość wymiany doświadczeń.
Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że tak ogromna wiedza potrzebna do zdania egzaminu jest rozproszona w różnych miejscach, a szukanie jej, pobieranie i porządkowanie byłoby dla Państwa procesem czasochłonnym, dlatego postanowiliśmy, że każdy uczestnik kursu otrzyma komplet niezbędnych materiałów. To jest zestaw Ustaw i Rozporządzeń w repozytorium cyfrowym do Państwa dyspozycji. Na zajęciach wykładowcy zinterpretują i wyjaśnią artykuły i paragrafy tych Ustaw.
Atutem naszych zajęć jest wysoka zdawalność. Mówią o tym statystyki. Na kursie organizowanym przez nas, to jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Bydgoszcz, pomyślnie zdało egzamin i otrzymało uprawnienia budowlane ponad 90% uczestników kursu. Mamy się czym pochwalić.
I jeszcze jedno. Czy pamiętacie Państwo ile godzin na studiach i praktykach zawodowych omawiano Ustawy i Rozporządzenia, szczególnie te, które w przyszłości umożliwiłyby zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane? Mam takie wrażenie, że zdecydowanie za mało. A przecież w naszej pracy zawodowej nieustannie są one potrzebne, szczególnie teraz. Pewnie Państwo już o tym wiecie. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła nowelizacja Ustawy Prawo budowlane, a od 1 stycznia 2018 r. Ustawy Prawo wodne i jeszcze kilku innych rozporządzeń i ustaw. Na horyzoncie w 2020 r. widać też zapowiadaną reformę prawa budowlanego. Wymaga to nowej interpretacji oraz interpretacji pozostałych ustaw i rozporządzeń związanych z szeroko rozumianym budownictwem. Wysoka jakość NASZYCH zajęć i specjaliści gwarantują wiedzę w tym zakresie i dobre poruszanie się w gąszczu nowych przepisów.
Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane. Jesteśmy przekonani że wspólna praca przyniesie Państwu oczekiwane efekty.
Zapraszamy serdecznie. Do miłego zobaczenia na kursie.

WAŻNE INFORMACJE:

  • czas trwania kursu: 60 godzin (soboty 8.00-15.25)
  • koszt: 1600 zł (Kurs można opłacać w 2 ratach. Pierwsza rata w wysokości 900,00 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie biura PZITB. Druga rata w wysokości 700,00 zł do 31.10.2020 r.)
  • konto: 19 1240 6478 1111 0000 4947 6961 z dopiskiem Kurs – uprawnienia budowlane
  • rozpoczęcie zajęć:

    17 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

  • miejsce: Bydgoski Dom Technika, ul. K. Gotowskiego 6, Bydgoszcz, (sala – informacja w biurze PZITB – pok. 108).

KONTAKT:

Biuro Oddziału PZITB, wtorek i czwartek 13.00 – 17.00
tel. do Biura Oddziału PZITB – 52 322 54 92 (od 15 marca 2020 r. do odwołania biuro czynne w trybie ograniczonym – sugerujemy kontakt mailowy)
e-mail: pzitbbydg@outlook.com – prosimy o dodanie w temacie frazy: kurs-uprawnienia
WWW: pzitbbydgoszcz.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KURSU:


Nie zdaję egzaminu na uprawnienia budowlane, ale prowadzę firmę budowlaną. Czy mogę uczestniczyć w kursie?

Tak. W celu uaktualnienia wiedzy, dostaniesz w repozytorium cyfrowym (zgodne ze stanem prawnym na 01.10.2020 r.) ustawy i rozporządzenia z zakresu obowiązującego prawa budowlanego i aktów powiązanych.
W kursie uczestniczą też osoby posiadające uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach. Trudno samemu śledzić częste zmiany przepisów, dlatego organizujemy kurs, żeby Ci pomóc.

Kiedy kończą się kursy?

Każdy kurs zarówno wiosenny, jak i jesienny kończy się 5 – 10 dni przed egzaminem. W przypadku najbliższej tury jesiennej będzie to 28 listopada 2020 r.

Nie mam potwierdzenia od Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o dopuszczeniu mnie do egzaminu. Czy w tej sytuacji mogę zapisać się na kurs?

Tak, ponieważ Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ma ustawowy obowiązek zawiadomić o dopuszczeniu do egzaminu 30 dni przed egzaminem.

Czy opłata, którą wniosę za zajęcia nie przepadnie w momencie, kiedy nie zostanę dopuszczony do egzaminu?

W przypadku rezygnacji z kursu (z różnych przyczyn) zwracamy słuchaczowi całą wpłaconą przez niego kwotę pod warunkiem, że zgłosi rezygnację na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Nie pobieramy też żadnych opłat dodatkowych.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zdjęcia z dotychczasowych edycji kursu: