Plan zebrań Zarządu Oddziału PZITB w 2016 r.

09.06.2016 r. godz. 14.00
01.09.2016 r. godz. 14.00
24.09.2016 r. godz. 7.00 wraz z przewidywanym wyjazdem technicznym
03.11.2016 r. godz. 14.00
15.12.2016 r. godz. 16.00 zebranie Zarządu Oddziału PZITB
15.12.2016 r. godz. 17.00 Ogólne zebranie Oddziału PZITB