Wypalenie zawodowe w NGO

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty online pn. „Wypalenie zawodowe w NGO – Metody systemowego zapobiegania”, które poprowadzi Magdalena Wilczyńska – prawniczka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Tym razem chcemy zaprosić na warsztaty online, które odbędą się na platformie ZOOM.

Problem wypalenia zawodowego dotyka sporej części osób, która pracuje w organizacjach pozarządowych oraz działa aktywnie w ruchach nieformalnych. Ze względu na specyfikę organizacji pozarządowych obecne w prawie pracy regulacje nie zawsze przystają do realiów i codzienności aktywistek i aktywistów.

Chcesz dowiedzieć się jak ograniczyć zjawisko wypalenia? – Zgłoś się na warsztaty!

Cel warsztatów

Chcemy z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować zjawisko wypalenia zawodowego oraz sytuacji kryzysowych, które pojawiają się w pracy w organizacjach pozarządowych. Jednocześnie chcemy ten temat omówić w kontekście obowiązującego prawa i możliwych zmian systemowych. Poruszymy m. in. tematy związane z procesem stanowienia prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, przedyskutujemy, co można zmienić w istniejących regulacjach, aby ograniczyć zjawisko wypalenia, porozmawiamy o mobbingu, a także problemach związanych z pracą zdalną i działaniami aktywistycznymi w dobie pandemii.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

  • Jak wygląda proces legislacyjny w Polsce?
  • Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce?
  • Jakie są regulacje w obowiązującym prawie pracy?
  • Czy planowane są kolejne akty prawne dotyczące ograniczenia zjawiska wypalenia?
  • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz przystosowania regulacji do specyfiki działań organizacji pozarządowych?

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki propozycji zmian w istniejącym prawie oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji scenariusza wprowadzenia zmiany.

Zgłaszać można się do 12.11.2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Termin warsztatów: 14-15 listopada 2020
Miejsce: platforma ZOOM – dokładny link podamy osobom zakwalifikowanym na warsztaty

Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9-17.

Możliwa jest zmiana terminu realizacji warsztatów i rozbicie ich na 3 dni, co zostanie przedyskutowane z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów podczas pierwszego dnia.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Magdalena Wilczyńska – jest prawniczką zajmującą się prawami człowieka, w tym wolnością słowa i działalnością stowarzyszeń. Obecnie pracuje jako ekspertka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w organizacji Debunk.eu. W ramach swojej pracy w Biurze Rzecznika prowadzi grupę dotyczącą systemowych zmian prawnych wokół wypalenia zawodowego (projekt prowadzony we współpracy z Fundacją Stabilo). Jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwentką Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (studia LL.M., specjalizacja w prawach człowieka) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (prawo i dziennikarstwo). Współpracuje z Humanity in Action jako ich alumni.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/3i12BGvPW

Formularz zgłoszeniowy, program warsztatów oraz regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj: http://stabilo.org.pl/warsztaty-online-wypalenie-zawodowe-w-ngo-metody-systemowego-zapobiegania/