Specjalne wystąpienia podczas CEPPIS – 22 maja 2019 r.

V Międzynarodową Konferencję Naukową CEPPIS 2019 uświetnią wystąpienia następujących ekspertów:

Prof. Pedro Núñez-Cacho, University of Jaén, Jaén, Spain – autor wielu prac naukowych z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, a w szczególności family business oraz Circular Economy. Stypendysta wielu międzynarodowych staży badawczych. Współtwórca teorii „Partido a partido” do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Prof. Valentín Molina-Moreno, University of Granada, Granada, Spain – autor wielu prac naukowych z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania. Członek Europejskiej Akademii Zarządzania.

Prof. Francisco Antonio Corpas-Iglesias, University of Jaén, Jaén, Spain – autor wielu prac naukowych z zakresu inżynierii materiałowej i Circular Economy.