CEPPIS 2017: Podsumowanie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej współczesnym problemom budownictwa

Wiosenne konferencje na temat współczesnych problemów budownictwa, ściśle związanych z zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi, to już tradycja na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEPPIS 2017 odbyła się 31 maja 2017 r.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi „COMA”, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy.
Warto podkreślić, iż Konferencja po raz kolejny została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Wśród zaproszonych uczestników tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych (wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz), świata nauki i biznesu z Polski, Hiszpanii, Indonezji i Turcji, a także studenci polscy i zagraniczni, studiujący na WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy.
Na uwagę zasługuje bogaty program Konferencji, który obejmował dwie sesje naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania projektami budowlanymi. Podczas obrad CEPPIS 2017 szczególną uwagę skupiono na kwestiach optymalizacji procesów biznesowych i technologicznych.


Fot. 1. Prof. Manuel Díaz-Madroñero Boluda z Politechniki w Walencji udzielający wywiadu lokalnej telewizji


Fot. 2. Obrady konferencji CEPPIS 2017, w pierwszym rzędzie od prawej: wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Adam Gadomski

Konferencję zamknęła obietnica dalszych cyklicznych spotkań w sprawie doskonalenia zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi.
Zgodnie z zapowiedziami organizatorów Konferencji kolejne spotkanie z cyklu „Civil Engineering. Present Problems, Innovative Solutions” CEPPIS zostanie poświęcone problemom zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi, na tle czwartej rewolucji przemysłowej, na co już dziś serdecznie zapraszamy!


Fot. 3. Uczestnicy konferencji w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności UTP

Więcej informacji: www.ceppis.pl

AUTOR: dr inż. Jarosław Górecki