Międzynarodowa konferencja CEPPIS 2019 – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS), która odbędzie się 22 maja 2019 r. w Bydgoszczy.

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem współorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.

Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest problematyka implementacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. Circular Economy) w branży budowlanej. Propagowanie najefektywniejszych metod osiągania celów zrównoważonego rozwoju stanie się zatem celem głównym tego wydarzenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

WYDARZENIE JEST WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ORAZ UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY.

Miejsce i termin:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Regionalne Centrum Innowacyjności, Sala C-8, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

22 maja br. (środa), od godz. 8:30

Współorganizatorzy:

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT),

Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie: www.ceppis.pl