Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w Warszawie…

W dniu 8.12.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w Warszawie, na którym podjęto Uchwałę:

  • ustalającą wysokość świadczeń Oddziałów PZITB na Fundusz Wspólnej Działalności w kwocie 2,50 zł od każdego członka miesięcznie z wyłączeniem Członków Honorowych i Zasłużonych Seniorów.

  • zatwierdzającą skład osobowy Komitetu organizacyjnego XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie w dniach 3-5.06.2016 r.
  • o przyjęciu preliminarza kosztów Zjazdu na kwotę 110.000 zł oraz opłatę za udział w Zjeździe na kwotę 900 zł od każdego uczestnika Zjazdu
  • o nadaniu wyróżnienia Zasłużonym dla PZITB  11 organizacjom wspierającym PZITB
  • o nadaniu Zasłużony Senior PZITB 11 członkom z 4 oddziałów PZITB
  • o nadaniu 16 członkom z 6 oddziałów PZITB Honorowej Złotej Odznaki z Diamentem PZITB
  • o nadaniu 26 członkom z 9 oddziałów PZITB Honorowej Złotej Odznaki PZITB
  • o nadaniu 41 członkom z 12 oddziałów PZITB Honorowej Srebrnej Odznaki PZITB

Z informacji bieżących warto odnotować:

  • wyróżnienie Prof. Radomskiego z Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN za wkład w działalność statutową PZITB
  • wpłaty sponsorów (400.000 zł) na działalność statutową PZITB.

W imieniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka życzenia Świąteczno-Noworoczne wszystkim członkom PZITB złożył wiceminister Tomasz Żakowski oraz Prezes PZITB Andrzej Dobrucki.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego PZITB odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie i 3 czerwca 2016 r. w Olsztynie.